Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-02-25 10:24:52  Grzegorz Stanek

Utworzono artykuł 512 o nazwie 'Sekretarz Miasta Jasła'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste512
user_idpuste561715
resource_idpuste17
namepusteSekretarz Miasta Jasła
category_idpuste205
language_idpuste1
shortpusteSekretarz Miasta Jasła
fullpuste

Paweł Rzońca

Urząd Miasta w Jaśle

ul. Rynek 12

38-200 Jasło

Tel.: (13) 448 63 21

Fax: (13) 446 29 76

E-mail: sekretarz@um.jaslo.pl

 

Podległe wydzały

 

PION ORGANIZACJI I NADZORU

Kancelaria Burmistrza Miasta

Biuro Rady Miasta

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Organizacyjny i Kadr

 
publishfrompuste2014-02-25 00:00:00
_activepuste1
tagspustesekretarz miasta jasła
slugpustesekretarz-miasta-jasla
2014-02-25 13:40:07  Grzegorz Stanek

Pole short zmieniło wartość z 'Sekretarz Miasta Jasła' na 'Paweł Rzońca'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortSekretarz Miasta JasłaPaweł Rzońca
2018-08-07 08:45:03  Anna Rączka

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>Paweł Rzońca</strong></p> <p style="text-align: center;"> Urząd Miasta w Jaśle</p> <p style="text-align: center;"> ul. Rynek 12</p> <p style="text-align: center;"> 38-200 Jasło</p> <p> Tel.: (13) 448 63 21</p> <p> Fax: (13) 446 29 76</p> <p> E-mail: sekretarz@um.jaslo.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podległe wydzały</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>PION ORGANIZACJI I NADZORU</strong></p> <p> Kancelaria Burmistrza Miasta</p> <p> Biuro Rady Miasta</p> <p> Wydział Spraw Obywatelskich</p> <p> Urząd Stanu Cywilnego</p> <p> Wydział Organizacyjny i Kadr</p> <div style="left: -1000px; top: 244.2px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>Paweł Rzońca</strong></p> <p style="text-align: center;"> Urząd Miasta w Jaśle</p> <p style="text-align: center;"> ul. Rynek 12</p> <p style="text-align: center;"> 38-200 Jasło</p> <p> Tel.: (13) 448 63 21</p> <p> Fax: (13) 446 29 76</p> <p> E-mail: sekretarz@um.jaslo.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podległe wydzały</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydział Organizacyjny i Kadr</p> <p> Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej</p> <p> Stanowisko ds. zam&oacute;wień publicznych</p> <p> Wydział Spraw Obywatelskich</p> <p> Urząd Stanu Cywilnego</p> <div style="left: -1000px; top: 244.2px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Paweł Rzońca

Urząd Miasta w Jaśle

ul. Rynek 12

38-200 Jasło

Tel.: (13) 448 63 21

Fax: (13) 446 29 76

E-mail: sekretarz@um.jaslo.pl

 

Podległe wydzały

 

PION ORGANIZACJI I NADZORU

Kancelaria Burmistrza Miasta

Biuro Rady Miasta

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Organizacyjny i Kadr

 

Paweł Rzońca

Urząd Miasta w Jaśle

ul. Rynek 12

38-200 Jasło

Tel.: (13) 448 63 21

Fax: (13) 446 29 76

E-mail: sekretarz@um.jaslo.pl

 

Podległe wydzały

 

Wydział Organizacyjny i Kadr

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego

 
2018-08-07 08:45:29  Anna Rączka

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>Paweł Rzońca</strong></p> <p style="text-align: center;"> Urząd Miasta w Jaśle</p> <p style="text-align: center;"> ul. Rynek 12</p> <p style="text-align: center;"> 38-200 Jasło</p> <p> Tel.: (13) 448 63 21</p> <p> Fax: (13) 446 29 76</p> <p> E-mail: sekretarz@um.jaslo.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podległe wydzały</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydział Organizacyjny i Kadr</p> <p> Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej</p> <p> Stanowisko ds. zam&oacute;wień publicznych</p> <p> Wydział Spraw Obywatelskich</p> <p> Urząd Stanu Cywilnego</p> <div style="left: -1000px; top: 244.2px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>Paweł Rzońca</strong></p> <p style="text-align: center;"> Urząd Miasta w Jaśle</p> <p style="text-align: center;"> ul. Rynek 12</p> <p style="text-align: center;"> 38-200 Jasło</p> <p> Tel.: (13) 448 63 21</p> <p> Fax: (13) 446 29 76</p> <p> E-mail: sekretarz@um.jaslo.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podległe wydziały</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydział Organizacyjny i Kadr</p> <p> Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej</p> <p> Stanowisko ds. zam&oacute;wień publicznych</p> <p> Wydział Spraw Obywatelskich</p> <p> Urząd Stanu Cywilnego</p> <div style="left: -1000px; top: 244.2px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Paweł Rzońca

Urząd Miasta w Jaśle

ul. Rynek 12

38-200 Jasło

Tel.: (13) 448 63 21

Fax: (13) 446 29 76

E-mail: sekretarz@um.jaslo.pl

 

Podległe wydzały

 

Wydział Organizacyjny i Kadr

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego

 

Paweł Rzońca

Urząd Miasta w Jaśle

ul. Rynek 12

38-200 Jasło

Tel.: (13) 448 63 21

Fax: (13) 446 29 76

E-mail: sekretarz@um.jaslo.pl

 

Podległe wydziały

 

Wydział Organizacyjny i Kadr

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego

 
2019-02-04 14:04:26  Grzegorz Stanek

Pole category_id zmieniło wartość z '205' na '34103'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id20534103
2019-02-04 14:08:43  Grzegorz Stanek

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>Paweł Rzońca</strong></p> <p style="text-align: center;"> Urząd Miasta w Jaśle</p> <p style="text-align: center;"> ul. Rynek 12</p> <p style="text-align: center;"> 38-200 Jasło</p> <p> Tel.: (13) 448 63 21</p> <p> Fax: (13) 446 29 76</p> <p> E-mail: sekretarz@um.jaslo.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podległe wydziały</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydział Organizacyjny i Kadr</p> <p> Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej</p> <p> Stanowisko ds. zam&oacute;wień publicznych</p> <p> Wydział Spraw Obywatelskich</p> <p> Urząd Stanu Cywilnego</p> <div style="left: -1000px; top: 244.2px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>Paweł Rzońca</strong></p> <p style="text-align: center;"> Urząd Miasta w Jaśle</p> <p style="text-align: center;"> ul. Rynek 12</p> <p style="text-align: center;"> 38-200 Jasło</p> <p> Tel.: (13) 448 63 21</p> <p> Fax: (13) 446 29 76</p> <p> E-mail: sekretarz@um.jaslo.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podległe wydziały</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydział Organizacyjny i Kadr</p> <p> Biuro ds. obsługi Rady Miejskiej</p> <p> Wydział Spraw Obywatelskich</p> <p> Urząd Stanu Cywilnego</p> <div style="left: -1000px; top: 244.2px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Paweł Rzońca

Urząd Miasta w Jaśle

ul. Rynek 12

38-200 Jasło

Tel.: (13) 448 63 21

Fax: (13) 446 29 76

E-mail: sekretarz@um.jaslo.pl

 

Podległe wydziały

 

Wydział Organizacyjny i Kadr

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego

 

Paweł Rzońca

Urząd Miasta w Jaśle

ul. Rynek 12

38-200 Jasło

Tel.: (13) 448 63 21

Fax: (13) 446 29 76

E-mail: sekretarz@um.jaslo.pl

 

Podległe wydziały

 

Wydział Organizacyjny i Kadr

Biuro ds. obsługi Rady Miejskiej

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego

 
2019-03-26 10:50:59  Grzegorz Stanek

Pole category_id zmieniło wartość z '34103' na '36161'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id3410336161

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się